Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 23 юли 2018 г.

Гражданска отговорност

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България

В основата на анализа е прогнозиране на очакваната крайна загуба, като за целта са изплзвани методи:
  • развити (прогнозирани) чрез стандартен верижно-стълбов метод 
  • Cape Cod 

В материала не става ясно дали е направен анализ за приложимостта на тези методи за прогнозиране на очакваната крайна загуба. Използваните методи са лесно приложими, но по своята същност (техники от средата на миналия век) и при определени условия (динамика на пазара) могат да предоставят неадекватни резултати.

Метода на верижната стълба е точен само когато в бъдеще може да се приеме, че моделите на развитие на загубите продължават и в бъдеще. Когато има промени в операциите на застрахователя, като промяна в сроковете за уреждане на претенции, промени в персонала по исковете или промени в практиките за резервиране на претенциите, методът на верижна стълба няма да доведе до точна оценка без корекции - виж

Методът на верижната стълба също е много отзивчив към промените в опита и в резултат на това може да е неподходящ за много нестабилните линии бизнес - виж.

Липсата на системично следване на актюерски контролен цикъл, и най-вече анализа на достоверността на резултатите, е съществен недостатък в предоставения анализ на застраховка ГО и предизвиква съмнения отностно надеждността и тежеста на направените изводи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар