Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 11 март 2018 г.

посредничество и предлагане на застрахователни продукти

Еднодневен уъркшоп във връзка с промените в механизма на застрахователно посредничество и предлагане на застрахователни продукти - резултат от приемането на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Събитие от интерес за посредници и застрахователи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар