Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 9 януари 2016 г.

EIOPA публикува първата без рискова крива

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува техническа информация за съответния безрисков лихвен процент, срочна структура (RTS), която да се прилага от застрахователните предприятия при изчисляване на техните технически резерви към края на декември 2015.
Без рискови криви

Няма коментари:

Публикуване на коментар