Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 6 януари 2016 г.

Започваме., нов кодекс, нов пазар ... или Солвенси по балкански

„Solvency II - going live!”https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Solvency-II-Going-Live.aspx на електронната страница на EIOPA, който да обясни ползите от новата регулаторна рамка на европейските граждани и на икономиката на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар