Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 27 април 2013 г.

След криза - пътища всякакви… Но кой да изберем!?

Статия от Култура - Брой 24 (2597), 25 юни 2010

..............................
Ключовият въпрос винаги – и по време на тази криза в частност – е съдържанието на понятието „национални интереси”. На пръв поглед не е лесно да се каже кого (и какво) да защитава протекционистка политика в условия на глобализиран пазар, където собствеността е размита и трудно проследима? Какво определя „националната същност” на един или друг бизнес? Каква е фабриката на „Пежо” в Словакия – френска или словашка? В по-общ план – какво има значение, собствеността или дейността (текущите операции)? От гледна точка на дадено общество (и на държавните структури, осигуряващи някакъв ред и правила на дадена територия), важни са данъчните постъпления и възможностите за работа на гражданите, обитаващи дадената територия. Нищо друго (ако не намесваме в схемата стремежа към облаги от корупционни операции). Всички отговорни правителства без изключение са загрижени за бюджетните си приходи и работните места на своите граждани. За приходите – понеже без тях не могат да покрият преките разходи; за работните места – понеже, освен икономически последици (ниски доходи и бедност), безработицата има по-сериозни социални и политически измерения. „Работни места” е ключовият елемент, около който се гради политиката на едно национално отговорно правителство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар