Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 25 април 2013 г.

EIOPS публикува база данни с пенсионните планове и схеми в Европа


EIOPA е разработила база данни, която е уникален ресурс и предоставя цялостна моментна снимка на европейските пенсии "и по този начин помага да се разберат по-добре пенсионните системи в Европа.

В базата данни е обхванато на разнообразието на тези непублични споразумения и инвестиционни схеми, които са с ясно поставена цел пенсионно осигуряване (според националното социално и трудово законодателство или данъчни закони) Независимо дали са  от професионален или личен тип. Затова, и двата вида пенсии от първи стълб (задължителни), налични в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и планове / продукти, които са определени в законодателството, но все още не се предлагат публично (или нямат членове) също така са включени. Пенсионни схеми управлявани от държавата или публични юридически лица (първи стълб на пенсиите) и "чисто" ренти (т.е. продукти, които не са свързани с натрупване на права), се изключват от базата данни.

Базата данни е изготвен от EIOPA и с максималните усилия на националните компетентни органи. Корекции и опростявания са приложение по отношение на определящите характеристики на плановете и продуктите и по отношение на информацията предоставена от страна на властите. Поради това, че базата данни не следва да се тълкува, като напълно завършена, или като "официалния" списък на всички пенсионни планове и продукти предлагани в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Също така, използваните определения и класификации са създадени и използван за целите на базата данни и не са обвързващи по никакъв начин с националните класификации. В допълнение, съдържаща се в базата данни информация може да бъде в непълно съответствие с националния контекст.

Базата данни е жив проект и има за цел да се актуализира, проверяват за пълнота, последователност и методически аспекти на регулярна основа.

Базата данни на пенсионните планове в Европа може да бъде видяна на интернет страницата на EIOPS.

Няма коментари:

Публикуване на коментар