Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 31 юли 2012 г.

Платежоспособност II, насоки за отчитане

Статия отностно предизвикателствата в Платежоспособност II.
Една от съществените промени в изискванията е да се повиши прагът за тримесечната отчетност на финансовата стабилност, което се предполага, че ще доведе до намаляване броя на организациите подлежащи на отчитане с 30%
Updated Solvency II reporting guidelines

Няма коментари:

Публикуване на коментар