Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 30 юли 2012 г.

Фактите говорят

На свое заседание на 22.11 2006 КФН е взела решение:
"8. Признава на Димитри Лансу правоспособността на отговорен актюер, придобита извън България. Признатата правоспособност е частична, като обхваща правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането." 

За съжаление първото лице с призната правоспособност НЕ е български гражданин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар