Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 15 февруари 2012 г.

Уважаеми Колеги,

 Имам удоволствието да Ви поканя от името на УС на Българско Актюерско Дружество на среща-дискусия във връзка с предстоящето привеждане на дейността на застрахователните и осигурителни компании в съответствие с изискванията на Директива 2004/113/ЕО. Срещата ще се проведе на21.02.2012 г. от 15:00 часа в Национален Пресклуб София Прес, ул. „Славянска” 29.

На 13.01.2012 г. Европейската Комисия публикува в официалния си вестник „Насоки за прилагане на Директива 2004/113 / ЕО”. Това е и конкретния повод за решението на УС на БАД да организира по-широка дискусия по темата. Текстът на публикацията може да бъде намерен чрез следната препратка:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF

 Същият документ в превод на български може да бъде намерен на страницата на БАД.

Разчитам на вашето активно отношение по темата!С поздрав,

Татяна Битунска,

Председател на БАД

+359 887 215 273

Насоки за прилагане на директивата

Няма коментари:

Публикуване на коментар