Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 26 януари 2012 г.

Нов сертифициран актюер

Комисия за финансов надзор признава на Детелин Койчев пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава-членка.
КФН решения 25.01.2012 , т.3

Няма коментари:

Публикуване на коментар