Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 23 ноември 2011 г.

Нов сертифициран актюер

Комисия за финансов надзор публикува резултати на допуснатите и явили се кандидати на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, проведени на 1.10.2011, 15.10.2011, 29.10.2011 и 12.11.2011г.
  1. Поля Николаева Николова - животозастраховането и здравното осигуряване;
  2. Таня Иванова Евданова - пълна;
  3. Евгения Данчева Маринова - животозастраховането и здравното осигуряване;
  4. Траян Христов Петров - пълна;
  5. Траян Валентинов Трифонов - животозастраховането и здравното осигуряване.
Честито. С пожелания за много успехи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар