Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 23 ноември 2011 г.

911 – Принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ пак нанесоха доходност


Ако това беше заглавие на театрална постановка, вероятно щеше да се нарича „Капиталов принцип 911 – Голямото плюскане за сметка на данъкоплатеца“.
Излезе тримесечния отчет за дейността на фондовете работещи на „капиталов принцип“, на сайта на Комисията за финансов надзор. КФН, която за пореден път сложи минимална доходност на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ под нулата (спазвайки стриктно нормата на „кодекса за социално осигуряване“ – 3% под средното за бранша, или в превод ако бранша финансови пирамиди загуби 97% от парите на хората, няма да има никакъв проблем една от тях да реализира 100% отрицателна доходност, съгласно чл. 193, ал. 3 от „КСО“)
Как населението в България търпи тежки лишения от 11 години, с всяка година все повече, а насреща някой трупа на гърба му отрицателна доходност на капиталов принцип? От къде идва близо 1 милиард от годишния дефицит на НОИ?
Настоящото показва в реално изражение какви пари са засмуквали съвкупно всеки месец така наречените универсални пенсионни фондове (данък ДЗПО 5% в полза на частни фирми), така наречените „професионални частни фондове“, и с какво разполагат балансово към 30.09.2011 г.
Номинален резултат от дейността на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове” (наричани универсални) към септември 2011 г.: - 22 916 100 лева

Няма коментари:

Публикуване на коментар