Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 13 юли 2011 г.

Изпити за сертификат на "Отговорен актюер"

На свое заседание на КФН от 13 юли 2011 г. взе решение:


Точка 4.
Прие условията, реда за провеждане и тематичния обхват на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер. Изпитът за признаване на правоспособност на отговорен актюер ще бъде проведен на 1, 15 и 29 октомври и 12 ноември 2011 г. Той включва един базов и три специализирани модула, както следва :
- базов модул – на 1 октомври 2011 г.
- първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” - на 15 октомври 2011 г.
- втори специализиран модул „ Рискови модели и общо застраховане” - на 29 октомври 2011 г.
- трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” – на 12 ноември 2011 г.
Конспектът и редът за провеждане на изпита ще бъдат публикувани на интернет страницата в рубрика „Изпити за правоспособност”.

На всички кандидати желая успех.

Списък на лицата с призната правоспособност на отговорен актюер

Няма коментари:

Публикуване на коментар