Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 30 май 2011 г.

XBRL за Solvency II

EIOPA избира XBRL (eXtensible Business Reporting Language) за стандарт за обмяна на бизнес информация.


Ню Йорк, Ню Йорк, 27-ми май 2011 година - XBRL International, Inc обяви, че XBRL
бързо се превръща в международен стандарт за предаване на бизнес данни в застраховането по света.
По време на последната XBRL22 световна конференция в Брюксел, Белгия, XII обяви, че в Европеиския регулатор по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване (EIOP) е избрал XBRL като единен формат за "Платежоспособност II".
"XBRL не само води до прозрачност за отчитане и спазване, той опростява процесите и намалява административната тежест за регулираните образувания, както вече видяхме с използването на XBRL от данъчните власти, комисиите по ценни книжа и банкови надзорни органи по света ........ ", заяви Антъни Fragnito, СРА, изпълнителен директор на XBRL
International, Inc

Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар