Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 20 януари 2011 г.

Татяна Битунска председател на БАД

Интервю с председателя на Българско Актюерско Дружество пред DarikFinance.bg
ИконоМикс, 20.01.2011 10:20

Отговори на въпроси:

Къде работят тези около 100 актюери, които имаме в България към момента?
До колко ръководствата на компаниите се съобразяват с вашите препоръки? Слушат ли ви, когато давате своите съвети?
Измениха ли основните рискове в секторите, които нашите актюери следят през последната една година?
Какво се промени в рисковете на ниво държава, автомобилно застраховане?
Бихте ли казали най-грубо каква е схемата, по която се пресмята нивото на резервите, примерно при животозастраховането - какъв процент от застрахователната сума се заделя за резерв?
Често ли се случва този сценарий? Какъв процент нежелателни събития се случват много преди да се е натрупала сумата по дадената застраховка?

Ако пуша и имам наднормено тегло, това прави ли ме по-рисков клиент на една животозастрахователна компания?
Тук любопитно е как управлявате този риск – клиентът на не преживее времето, за което е сключил застраховка?
Вашата професия ми се струва ужасно сложна! Какво става ако сбъркате? Говорим за животозастрахователни и пенсионни компании, които управляват милиони лева. Ако сбъркате дори и с 2%, най-вероятно това се отразява доста негативно. Защото пък не може да не бъркате ...


Отговорите....      

Няма коментари:

Публикуване на коментар