Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 20 януари 2011 г.

Платежоспособност 2, средно срочен план

Frankfurt, 19 January 2011
EIOPA публикува средно срочен план във връзка с прилагането на изискванията на регламента Платежоспособност 2 (Solvency 2).  Плана припомня фундаменталните принципи и подчертава необходимите стъпки свързани с влизане в сила на регламента.

EIOPA releases its medium-term work plan to reflect on the current status of the Solvency II project

Няма коментари:

Публикуване на коментар