Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 25 януари 2011 г.

IBNR здравноосигуряване

За първи път бе събрана и публикувана статистика за развитието на щетите по месеци за 2009 и 2010. Като се препоръчва тази статистика да бъде използвана за пресмятането на резерва за възникнали, но непредявени претенции (IBNR).
С оглед на кратките срокове (short business) за предявяване и изплащане на щетите при договорите за здравно осигуряване, не е възможно да се каже до колко ефекта от използването на така наречените chain ladder методи има съществено значимо предимство пред други по опростени методи (% от премия или щети). Например данните показва (ако приемем че периода за уреждане на жетите е <12), че над 85% от щетите настъпили през януари 2010 са изплатени в рамките на  тримесечието, а над 98% са изплатени в рамките на следващото.Агрегирани пазарни данни за стойността и броя на предявените и изплатени претенции по здравноосигурителни пакети за 2009 г. 

Агрегирани пазарни данни за стойността и броя на предявените и изплатени претенции по здравноосигурителни пакети за 2010 г. 

Източник: Комисия за финансов надзор 

Няма коментари:

Публикуване на коментар