Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 19 януари 2011 г.

Глобализация в пенсионното осигуряване

ХОЛАНДИЯ - един от всеки три холандски работодателя управляващи собствени пенсионни схеми сериозно обмисля ликвидация и присъединяване към застраховател, тъй като те срещат все по-големи затруднения да се справят с все по-строги и сложни регламенти.......


Глобализация на пенсионни схеми


 .

Няма коментари:

Публикуване на коментар