Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 22 ноември 2010 г.

Бонус / Малус може би ще бъде въведена

На свое заседание от 18 ноември 2010 г. КФН взе следното решение:
1. Одобрен е проект на бюджет на Гаранционния фонд за 2011 г. съгласно чл. 290, ал. 8 от Кодекса за застраховането. Предстои да бъде разгледан и от съвета на фонда .
2. Одобрен е проект, изготвен от МВР на основание чл. 288б, ал. 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които да се финансират със средства от Гаранционния фонд, представляващи 5 % от средствата, събрани от вноски по застраховка „Гражданска отговорност” през 2009 г. Средствата са в размер на 1 177 558 лв. и ще бъдат използвани за закупуване на техника, информационни и комуникационни технологии.

Тези решения може би са първите реални стъпки в посока въвеждането на системата "бонус/малус"  по застраховка гражданска отговорност. За последните години Гаранционния фонд натрупа значителни средства и дано волята на регулатора достигне за да бъде въведена системата на българския пазар. Щеше да е прекрасно, ако официално се поеме ангажимент, че бонус/малус системата ще влезе в сила от определена дата.

*Бонус-малус система е система, която регулира премията, платена от клиент, според неговата индивидуална историята на щетите (искове, произшествия в които е участвал като виновен). Обикновено има ефект върху пътната безопасност, тъй като тя стимулира шофьорите да бъдат внимателни и да се избегнат инциденти, които биха довели до загуба на бонус.

Няма коментари:

Публикуване на коментар