Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 24 ноември 2010 г.

Гаранционните фондове в EU

Коментари на CEIOPS върху доклад (White Paper on Insurance Guarantee Schemes) на евро комисията във връзка дейността на Гаранционните фондове
1.    Европейската комисия следва да разгледа комбиниране на различни критерии за определяне на обхвата на минималните IGS (Гаранционни фондове) в цяла Европа.
2.    ЕК трябва да признаят основните различия между банковия и застрахователния сектор в създаването на IGSD (Директивеа за гаранционните фондове).
3.    Единна IGSD не трябва да оставя място за национални избори, например по отношение на размера на предприятията, които добиват покритие от IGS, както и финансиране въпроси, организационни въпроси и обхвата на приложение за предаване на портфейла.
4.    Критериите за финансиране да бъдат включени, стъпка по стъпка.
5.    От ЕС и IGSD трябва изрично да посочва как вземания в автомобилното застраховане са гарантирани..


-----Original Message-----
From: CEIOPS [mailto:daemon@ceiops.eu]
Sent: Tuesday, November 23, 2010 4:36 PM
To: Mr. Bozhidar Parvanov
Subject: CEIOPS comments to European Commission's White Paper on Insurance Guarantee Schemes - 23.11.2010

CEIOPS published today its comments on the European Commission’s White
Paper on Insurance Guarantee Schemes. The comments focus on possible
differences with the European Commission’s positions and on issues that
were not covered in CEIOPS’ recommendations provided in 2009.

Няма коментари:

Публикуване на коментар