Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 1 април 2022 г.

Новата европейска пенсия

 https://www.eiopa.europa.eu/browse/regulation-and-policy/pan-european-personal-pension-product-pepp_en

Няма коментари:

Публикуване на коментар