Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 3 декември 2021 г.

Нови функционалности от Cleversoft/Secondfloor, Webinar


Solvency II in 2022: Prepare for Scenario Support for Narrative Reporting

 Webinar:

https://www.linkedin.com/events/solvencyiiin2022-prepareforscen6872204330750099456/

Няма коментари:

Публикуване на коментар