Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 5 юни 2018 г.

Европейската комисия предлага реформи в автомобилното застраховане


Европейската комисия предложи редица мерки за укрепване на правилата в Европейския съюз за автомобилното застраховане, включително за гарантиране, че жертвите на произшествия ще получат пълна компенсация дори когато застрахователят е в несъстоятелност.

Преработените правила също така се стремят да гарантират, че лицата, които имат предишна искова молба в друга държава-членка на ЕС, се третират еднакво с местните застраховани лица и потенциално се възползват от по-добри застрахователни условия.


https://www.insurancejournal.com/news/international/2018/06/01/490824.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар