Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 28 януари 2018 г.

Актюерът на бъдещето

INSURANCE NEXUS  |  January 19, 2018 

Оглеждайки актуалните новини в застраховането едно нещо е ясно: Изкуственият интелект (AI) е вече в застрахователния бизнес. От обработката на език (писмен или говорим), чатботите, автоматична обработка на искове до работа с големи данни и алгоритми, в актюерския офис вече изглежда, че едва ли AI ще остане без място в целодневната застрахователна машина.

Застраховането винаги е било равновесие на хората, които остават същите, и технологиите, които се променят непрекъснато - преместване и предефиниране на традиционните категории работа. Никаква роля не може да бъде неразделна част от цялата застрахователна операция, както и актюерската. След като се разбере как актюерската функция ще бъде предефинирана от AI, застрахователите ще са изминали дълъг път към разбирането и за бъдещето на заетостта в сектора като цяло.

Така че, в един свят, където алгоритмите, обвити от огромни обеми публични данни, могат да моделират рисковете по-добре от хората, каква роля ще играе актюерът на бъдещето?

Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар