Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 13 октомври 2016 г.

Таблици за смъртност

Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ предоставя статистическа информация за демографското и социално-икономическото състояние и развитие на България. Потребителите имат възможност да създават таблици с данни по различни показатели, както и да ги визуализират графично. Системата позволява резултатите и техните метаданни да бъдат изтегляни в следните формати: xlsx, csv и pdf. 

Статистически данни с безплатен достъп- на потребителите се предоставя достъп до статистически данни и метаданни, включени вСписъка на стандартните статистически показатели, разпространявани от НСИ, по следните теми:

Бизнес статистика
Демографска и социална статистика
Макроикономическа статистика
Многоотраслова статистика
Околна среда и енергетика

Статистически данни с платен достъп- на потребителите се предоставя достъп до данни на по-ниски дезагрегационни нива след задължителна регистрация с електронен подпис, издаден от оторизирано юридическо лице в България.

Специфични заявки за статистически даннина потребителите се предоставя възможност да изпращат запитване в свободен текст за изготвяне на информация по зададени от тях специфични изисквания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар