Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 27 март 2015 г.

Нов актюер


Решения от заседание на КФН на 25.03.2015 г.
7. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-н Иван Рихтер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар