Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 3 декември 2014 г.

EIOPA започва допитване до обществеността отностно стандартите и указанията Платежоспособност II


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) днес започна обществено допитване за втората поредица от проекти на технически стандарти (ITS) и Насоки за Solvency II.

С това EIOPA влиза на финалната фаза регулиране на Solvency II. Подготовката на стандартните се изисква от законодателството на ЕС, с цел да се определят формуляри, образци и процедури за специфични области по Solvency II. Насоките на ЕОЗППО гарантират общо, уеднаквено и последователно прилагане на новия режим.


Наборът от ITS и насоки обхваща различни области от всичките стълбове (pilar1, 2 и 3) на Платежоспособност II. По отношение на третия стълб, комплектът съдържа пакет отчети, публикувани през юли 2012 г., е актуализиран в съответствие с Директивата за Omnibus II и мерките за прилагане Solvency II.

Обществената консултация ще приключи на 02 март 2015 г. Моля, обърнете внимание, че коментарите, изпратени след крайния срок или не са подадени по предоставения шаблон не могат да бъдат обработени.

Съответната документация може да намерите тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар