Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 14 юни 2013 г.

Промени в наредбата за правоспособност на актюер

Решение КФН

8. Прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на актюерска заверка, формата и съдържанието на актюерски доклад и н а справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.

За съжаление не успях да намеря какво се готви за промяна !@?!@

Няма коментари:

Публикуване на коментар