Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 14 юни 2013 г.

Нова застрахователна компания

Решения на КФН

7. Издава лиценз на „Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД за извършване на застраховане по т.1 и т.2 от Раздел II, буква “A” на Приложение 1 към Кодекса за застраховането.

Няма коментари:

Публикуване на коментар