Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 26 юни 2012 г.

Solvency 2, XBRL презентация в София

На 06.07.2012 ще изнесе презентация шефа на The EIOPA Information Technology and Data Committee (“ITDC”), Patrick Hoedjes.
Източник: КФН

Няма коментари:

Публикуване на коментар