Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 2 ноември 2010 г.

Защо не изчезна дефицитът на НОИ?

Защо не изчезна дефицитът на НОИ?
Според заложените цели на пенсионната реформа от 2000 година, дефицитът в бюджета на Националния осигурителен институт трябва да изчезне в рамките на едно десетилетие1. На графиката по-долу се вижда как приходите и разходите на НОИ се изравняват някъде в периода 2008-2009 година и след това приходите остават по- високи от разходите – т.е. заложен е излишък за десетилетия напред.


Моя отговор: Защото след стартирането 1999-2010, нямаше воля за наблюдение на тенденциите и взимане на адекватни решения. USAID (САЩ) даде маса пари под формата проекти и консултанти (така наречените бащи и майки на "пенсионната реформа"), Световната банка предостави на НОИ софтуер за анализ, световни актюери бяха консултанти, обучаваха, генерираха административен капацитет и накрая едно голямо НИЩО. Едни и същи лица се ИЗХОЖДАТ по темата, а резултат? От статията се вижда, че настоящият резултат е в следствие на така наречените "тарикати", които прескочиха системата, а не заради малките приходи. В резултат аз ще работя 2-5 години повече, тоест намалиха ми доходите, а и не само мойте.


Няма коментари:

Публикуване на коментар