Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 3 ноември 2010 г.

Гражданската отговорност ЩЕ бъде с нови условия

На свое заседание от 3 ноември 2010 г. КФН взе следните решения:
1. Прие Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, .........;
2. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви .........;
3. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. ПОВЕЧЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар