Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 17 септември 2010 г.

БАД организира среща-дискусия на тема "QIS 5 - технически спецификации"

БАД има желанието да организира среща-дискусия във връзка с  Solvency II и QIS 5.

За да може повече хора да се включат в дискусията моля да отговорите кой ден предпочитате – 01.10.2010 (петък) или 02.10.2010 (събота) за провеждане на срещата. Предполагаме, че срещата ще продължи поне 3-4 часа и затова предлагаме да се проведе от 9 часа сутринта, т.е. ако e в работен ден да е с откъсване от работа.

В тази връзка ви изпращаме примерен дневен ред, който всеки от вас може да допълни, като изпрати своите предложения за обсъждане на e-mail-а на БАД и на модераторите на срещата:

 

Daniela.Tabakova@ingbank.com ;

peter_savov_ivanov@yahoo.com .

 

Също така ви изпращаме линка към Техническите спесификации и екселските файлове, за QIS 5 -  http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=732  ; както и презентацията от последния семинар във връзка със Solvency II, организиран от КФН.

 

Надяваме се тези материали да са ви в помощ при подготовката за срещата-дискусия. За по-подробна информация, моля прегледайте прикачения файл.

 

Желая лек ден!

 

С Уважение

Кристина Коцева

 

Приложение

Предложение за въпроси за обсъждане на срещата за Solvency II:

I. Оценка на активите

    Разлики от до сега използуваните методи за оценкa на активите

II. Оценка на задълженията

1. Best Estimate

 1.1. методи за изчисляване на Best Estimate - стохастични или сценарийни

1.2. прилики и разлики от досега използувани техники за оценка на резервите

1.3. Общодостъпни IT tools за оценка на Best Estimate

2. Risk Margin

2.1. Определение за Risk Margin. Има ли аналог в парктиката до сега?

2.2. Методи за изчисляване на Risk Margin

 

3. SCR  и MCR

   3.1. Стандартна формула (модел) и рискове включени при изчислението на SCR по стандартната формула:

       Market risk

       Health risk

       Default risk

       Life risk

       Non - Life risk

  3.2. Разработване на вътрешни модели или частични вътрешни модели за оценка на SCR.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар