Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 7 септември 2010 г.

Нов документ Q&A от CEIOPS

Във връзка с количествено изследване 5 (QIS5), CEIOPS публикува нов дикумент въпроси/орговори.

 


From: Milili-Makrydakis, Sophia [mailto:Sophia.Milili-Makrydakis@ceiops.eu] On Behalf Of QIS5,
Sent: Monday, September 06, 2010 6:39 PM
To: QIS5,
Subject: QIS5 e-mail alert: update of the Q&A document

 

Dear QIS5 stakeholders,

 

Please be informed that the Q&A document has been updated (http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/QIS/QIS5/CEIOPS-QIS5-Q-and-A-document.pdf)

 

Best regards,

 

Sophia Milili-Makrydakis

 

CEIOPS Secretariat

Westhafen Tower

Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt am Main

Germany

Tel.: +49-69-951119-11

Fax: +49-69-951119-19

Sophia.Milili-Makrydakis@ceiops.eu

www.ceiops.eu

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар