Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 30 август 2010 г.

CEIOPS публикува наръчника за попълване на QIS5 - вътрешни модели

CEIOPS публикува наръчника за попълване на електронните таблици във връзка с количествено изследване 5 (QIS5). Документа описва начина на поълване на електронните таблици за предприятията използващи вътрешни модели за оценка на риска.

 


From: Milili-Makrydakis, Sophia [mailto:Sophia.Milili-Makrydakis@ceiops.eu] On Behalf Of QIS5,
Sent: Monday, August 30, 2010 2:59 PM
To: QIS5,
Subject: QIS5 e-mail alert: publication of the manual for completion of QIS5 internal models sheets

 

Dear QIS5 stakeholders,

 

Please be informed that the manual for completion of the QIS5 internal models sheets has been published:  http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/QIS/QIS5/Spreadsheets&IT-Tools/Manual_QIS5_spreadsheet_internal_models_20100830.pdf.

 

A full updated overview of QIS5 documents available on CEIOPS website can be found at: http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/QIS/QIS5/Overview-of-documents-QIS5.pdf

 

Best regards,

 

Sophia Milili-Makrydakis

 

CEIOPS Secretariat

Westhafen Tower

Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt am Main

Germany

Tel.: +49-69-951119-11

Fax: +49-69-951119-19

Sophia.Milili-Makrydakis@ceiops.eu

www.ceiops.eu

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар