Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 6 май 2021 г.

Act natural: как икономиката и загубата на биологично разнообразие могат да повлияят на актюерската работа

Актюерите са в добра позиция да се застъпват за разработването на ефективни политически рамки и методи за управление на риска от биологично разнообразие. Нашето централно разбиране за дългосрочните финансови рискове, ограниченията на моделите и необходимостта от балансиране на резултатите между различните групи от заинтересовани страни ще бъдат жизненоважни, за да ни помогнат да гарантираме, че биологичното разнообразие е по-добре защитено в бъдеще.

https://www.theactuary.com/2021/04/30/act-natural-how-link-between-economy-and-biodiversity-loos-can-impact-actuarial-work?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=


Няма коментари:

Публикуване на коментар