Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 5 януари 2021 г.

промени в чл.222, ал.3 от КТ

Държавен вестник бр.107 от 18.12.2020 променя размера на обезщетенията при пенсиониране, като разширява изискванията за стаж при същия работодател.

19. В чл. 222, ал. 3 думите „работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж“ се заменят с „придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар