Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 2 април 2020 г.

some of the dots should disappear

Пандемия

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/?fbclid=IwAR0bS3jRyDmDCYJGml1YD_SILBV7ogKoQHowk0pwJdilvzVSsDq478uGXqw

Няма коментари:

Публикуване на коментар