Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 12 ноември 2018 г.

Позиция актюер КФН

Актюер
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща” № 16

О Б Я В Я В А:

Подбор за длъжността „Актюер” в Отдел „Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска“, дирекция „Застрахователен надзор”

Няма коментари:

Публикуване на коментар