Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 26 април 2018 г.

Изкуственото интелект/разузнаване (AI) е бъдещето на финансовия надзор

Финансовият свят е на ръба на технологична революция, която ще изисква изкуственото разузнаване (AI) да измерва непрекъснато масивните количества машинно четими данни. Регулаторите вече не трябва да търсят приемливи ключови съотношения (Key Point Indicators) на риска или отчитаните от организацията показатели (доклад за дейността, например)
Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар