Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 14 февруари 2018 г.

Правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти

КФН решения 08.02.2018

10. Удължава срока до 30 юни 2018 г. за прилагане на „Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти”.

На 20 януари 2016 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз
приеха Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари
2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (Директивата).
Крайният срок, до който Директивата следва да бъде транспонирана е 23 февруари 2018

г. Директивата предвижда.............

Няма коментари:

Публикуване на коментар