Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 22 ноември 2017 г.

НОИ позиция актюер

Национален осигурителен институт – Централно управление, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка със Заповед № 1016-40-1128 от 08.11.2017 година на управителя на НОИ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ АКТЮЕР
(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

в отдел Статистика, актюерски анализи и прогнози, дирекция Анализ, планиране и прогнозиране, ЦУ на НОИ, с месторабота в гр. София

Повече в https://www.jobs.bg/job/4059295

Няма коментари:

Публикуване на коментар