Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 14 май 2012 г.

Общо събрание БАД


Редовно годишно общо събрание на 17.05.2012 г. в 17.30

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 17.05.2012 г. в 17.30 ч. в гр.София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, в сградата на НТС 

Няма коментари:

Публикуване на коментар