Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 17 май 2012 г.

Членовете на БАД намаляват


Констатирано отпадане на 5 лица от списъчния състав на БАД


Констатирано отпадане на 5 лица от списъчния състав на БАД бе одобрено на заседание на УС, проведено на 12.05.2012 г. Албена Лилова, Асен Белински, Красимира Младенова, Станислав Стефанов и Тодор Райков губят членските си права на основание чл.16 от Устава на Дружеството. Заинтересованите лица имат право да възразят писмено по реда на чл. 16, ал. (3) от Устава и възраженията им да бъдат разгледани от ОС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар