Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 13 септември 2011 г.

Състав на изпитна комисия за сертифициране на актюер

Комисията е в състав:
• Председател: проф. дин Нено Павлов
• Членове:
o доц. д-р Йото Йотов
o Антоанета Ганчева
o Марионела Колева
o Мария Христова


Източник: КФН
Определен е състав на комисия за провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, насрочен за месец октомври и ноември 2011 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар