Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 24 февруари 2011 г.

Нов актюер

На свое заседание от 24 февруари 2011 г., като точка 7,  КФН взе следното решение:
Признава на Милена Масленкова пълна правоспособност на отговорен актюер.

Добре дошла в групата с пожелания за много успехи.
Източник: КФН

Няма коментари:

Публикуване на коментар