Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 12 октомври 2010 г.

Българско Актюерско Дружество вече е пълноправен член на Groupe Consultatif Actuariel Europeen

БАД Българско Актюерско Дружество
адрес за кореспонденция: София, ул. "Акад.Г. Бончев", бл.8
Институт по математика на БАН, офис 304


До членовете на
Българско Актюерско ДружествоУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е изключително удоволствие да ви съобщя за проведената на 01
октомври, 2010 г. в Брюксел годишна среща на Groupe Consultatif Actuariel
Europeen. Обсъждането на кандидатурата на БАД за пълноправен член на
организацията беше включено в програмата на Генералната асамблея.
Кандидатурата на Българско Актюерско Дружество беше представена от
Президента на Groupe Consultatif г-н Брюс Максуел и от Татяна Битунска,
Председател на УС на БАД. Г-н Максуел подчерта задоволството си от
препоръките за БАД, дадени от IAA. Участниците в Генералната Асамблея
гласуваха единодушно приемането на БАД за пълноправен член на организацията.

С това писмо искам да изкажа от името на УС на БАД искрената си
благодарност към всички, допринесли с усилията си, за да можем да се
поздравим днес като пълноправни членове на групата на европейските актюери.

Сърдечни благодарности за усилията на предишния Председател на БАД, г-жа
Снежа Костова!
Почитания за времето и труда на членовете на Работната група по
акредитацията: Николай Тодоров, Детелин Койчев и Росен Крачунов, както и на
Квалификационната Комисия за качествения процес на образование в БАД!

Честито на всички!
08.10.2010 г.
Татяна Битунска,

Председател на УС на БАД

Няма коментари:

Публикуване на коментар