Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 4 октомври 2010 г.

Среща между представители на Комисия за финансов надзор и застрахователите

http://www.fsc.bg/go.idecs?i=20584 , 01/10/2010
Обсъждане на изготвената проектопрограма, в която най-застъпената тема бе
застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите. Като първата стъпка
в посока преодоляване на проблемите, свързани с ниския обхват, закъсненията
в отчитането на полиците, повишаване качеството на данните, адекватността
на премиите по застраховката на поетите рискове и достатъчността на
техническите резерви е приемането на две наредби на първо четене на 29
септември 2010 г.
1. Наредбата за изграждането и поддържането на информационна система за
оценка, управление и контрол на риска;
2. Измененията и допълненията в Наредба № 27 за реда и методиката за
образуване на техническите резерви от застрахователите...;
3. методика за уреждане на претенции за неимуществените вреди
4. рисков рейтинг на застрахователите за надзорни цели;
5. финансовите брокери могат да бъдат единствено капиталови дружества
(акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност);
6. комисионните на брокерите,................. в България са доста по-големи
от тези в Европа;
7. да бъде подготвен законопроект, с който изискванията към дружествата по
доброволно здравно осигуряване ще се съобразят с тези за застраховател по
общо застраховане, става ясно от програмата.
(http://insurance.profit.bg/news/Nakazatelen-parking,-svalyane-na-nomera-i-g
loba-za-vseki-den-bez-GO/nid-102978.html
)

Няма коментари:

Публикуване на коментар