Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 12 август 2010 г.

Дискусия Solvency II&QIS5

Здравейте,
До момента само добавях директно информация, която е публикувана на сайта CEIOPS и касаеща Платежоспособност 2 и количественото изследване 5 без коментари и бележки.

Иска ми се да виждам повече материали касаещи тази тематика "официализирани".
Започвам да се чудя дали само мен ме интересува тази тематика. Организираните от Комисия за финансов надзор (КФН) семинари по тунинг проекти с италиански колеги бяха широко посетени. В тази връзка мисля, че интерес не липсва.
Четейки директива 209/138ЕО оставам с убеждението, че задължение на местния надзорен орган е да провежда политика по прилагане на Платежоспособност 2. Финансиране не би следвало да липсва - бюджета и състава на КФН е актуализиран, вървят тунинг проекти по линия EU, както и паргаф(17) "..... Този режим ще изисква държавите-членки да предоставят на надзорните органи необходимите ресурси за изпълняване на задълженията, предвидени в настоящата директива. Това включва целия необходим капацитет, включително финансови и човешки ресурси."
В цялата тази връзка, ако КФН не се ограничи единствено до превод на директивата, а преведе на български и други материали ще се постигне по-голяма прозрачност на процеса и становищатa на CEIOPS раздел "D. Questions & Answers"

Няма коментари:

Публикуване на коментар