Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 25 август 2010 г.

Как да добавим език (български) към електронните таблици за QIS5?

За да настройте електронните таблици е необходимо:

1.    В директория на Вашия компютър е необходимо да свалите документи QIS5-spreadsheet.xls и QIS5TS20100706.doc (или всички документи от http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=747 );

2.    Отворете QIS5-spreadsheet.xls направете копие на страница „QIS5.Lang.EN” в същия документ;

3.    Сменете името на копираната страница на „QIS5.Lang.BG”;

4.    Направете превод на съдържанието на колона „B”. Използвах бърз превод с http://translate.google.com/# , резултата в прикачения файл (необходимо е прецизиране на превода);

5.    В страница „P.Index”, клетка Е42 (или име „QIS5TS”) поставете линк (физическия адрес на вашия компютър) към файла QIS5TS20100706.doc.

В резултат на тези промени следва да имате възможност на страница „0.Language” да можете да изберете за език – български, и от линковете към техническата спецификации да се отваря директно конкретната част от документа.

 

Има ли някой представа дали някоя институция възнамерява да направи превод на техническата спецификации QIS5TS20100706.doc и къде може да се намери?

Няма коментари:

Публикуване на коментар